<div align="center"> <h1>Chora poezja</h1> <h3>Taka jest Chora poezja, chamstwo, potwarz i finezja</h3> <p>wiersz, wiersze, chory, chora, chore, poezja, dramat, chamstwo, potwarz, finezja, prukfa, dupa, tata, dziewczynka, zaprzęg, krew, kaszanka, kicha, wredny, werset, beatles, yarosh, kielnia, grypsy, texty, motto, rasista, teksty, hasła, sadysta, kiełbasa, h</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.yarosh.4web.pl/chorapoezja" rel="nofollow">http://www.yarosh.4web.pl/chorapoezja</a></p> </div>